Naš klijent

Univerzitetska dečja klinika

Univerzitetska dečja klinika je reprezentativni zdravstveni centar za populaciju dečjeg uzrasta u našoj zemlji i regionu. Tokom više od 85 godina smo posvećeni pružanju vrhunske zdravstvene nege i usluga svakom detetu kojem je ona potrebna, od rođenja do navršene sedamnaeste godine života.

Kliniku čine centar za pedijatriju, centar za dečju hirurgiju, zajedničke medicinske i zajedničke nemedicinske službe. Od 2008. godine u okviru Klinike je otvoren i Centar za lečenje odraslih sa urođenim srčanim manama. Zahvaljujući zajedničkom radu navedenih službi, Klinika obezbeđuje i pruža sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu na ambulantnom i stacionarnom nivou, u poljima dijagnostike i konzervativnog lečenja, hirurgije, anestezije i rehabilitacije.

Sadašnji bolnički kapaciteti klinike obuhvataju ukupno 292 postelje, što ne uključuje: 5 postelja hematološke dnevne bolnice, 5 postelja hirurške dnevne bolnice, 7 postelja za dijalizu i 44 postelje za majke pratilje. Od 667 ukupno zaposlenih, 78.7% čini medicinsko osoblje, a 125 su lekari. U okviru medicinskog osoblja, u radu klinike učestvuje i nekoliko desetina stažista, volontera i specijalizanata drugih ustanova. (podaci iz 2010. godine)

Preko 14500 pacijenata godišnje bude primljeno na stacionarno lečenje. Na godišnjem nivou se uradi oko 9300 operacija (100 laparoskopskih intervencija), 5 transplantacija, 260 kateterizacija srca, 51000 radioloških pregleda. Uradi se preko 164000 ambulantnih pregleda i 415000 ambulantnih intervencija.

Univerzitetska dečja klinika je najvažnija nastavna baza za dečju medicinu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, predstavljajući obrazovni i naučno-istraživački centar iz oblasti pedijatrije, dečje hirurgije i fizikalne medicine. Od ukupno 125 lekara, 40 su i nastavnici Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, od kojih su 14 profesori Univerziteta.