Plazma sterilizatori

Plazma sterilizacija je jedna od poslednjih tehnologija sterilizacije pri niskim temperaturama.

CISA Plazma sterilizacione prednosti

Plazma sterlizacija je jedna od poslednjih tehnologija sterilizacije pri niskim temperaturama. CISA sistem za generisanje Plazme (atmosfera sastavljena od jonizujućeg gasa pri dubokom vakumu) je zasnovana na tehnologiji koja je bila usavršena da bude idealna za sterilizaciju medicinskih uređaja za višekratnu upotrebu. CISA Plazma sterilizator je dizajniran sa najsofisticiranijim karakteristikama za zaštitu, kontrolu i u saglasnosti je sa EUMedicalDevicesDirective 93/42. CISA Plazma sterilizator je dizajniran kao energetski koristan, bez uticaja na performanse, zahvaljujući naprednim inženjerskim rešenjima optimalno je korišćenje snage i potrošnje energije.

 

Plazma tehnologija

CISA Plazma sterilizatori nude optimalne sterilizacione rezultate za širok opseg medicinskih uređaja.

 • Niska temperatura Sterilizacije (45-50 C)
 • Bolje prodiranje i efikasnost
 • Bolja distribucija toplote
 • Bez toksičnih ostataka
 • Sigurna i puna sterilizacija
 • Bez konekcija za cevčice
 • Niži troškovi korišćenja
 • Niži troškovi održavanja
 • Poboljšan sistem ubacivanja pare
 • Specijalno dizajniran za centralizovanu sterilizaciju
 • Bolja kontrola doziranja Plazme
 • Bolje testiranje efikasnosti ciklusa sa Helix Test-om
 • Velika zapremina komore sa izborom dve velčine
 • Bolja prilagodljivost za različite materijale
 • Velika zapremina utovara (SPS6464)
 • Veliki kapacitet sterilizacije i fleksibilnost (SPS4270)
 • Više jezični dodirni ekran u boji za konstantno praženje više parametara sterilizacije