Referenc lista

Spisak ustanova u zemlji i inostranstvu sa kojima smo sarađivali.

Veliki broj klijenata

Spisak ustanova u zemlji i inostranstvu sa kojima smo sarađivali.

 • Klinički centar Srbije, Beograd

  Radovi: Održavanje sistema i opreme.

 • Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica

  Oprema: Instalirani CISA sterilizacioni sistemi. Radovi: Održavanje instaliranih CISA sterilizacionih sistema. Usluge: Isporuka potrošnog materijala za potrebe sterilizacije.

 • Univerzitetska dečja klinika Tiršova, Beograd

  Oprema: Instalirani CISA sterilizacioni sistemi. Radovi: Održavanje instaliranih CISA sterilizacionih sistema i druge opreme.

 • Opšta bolnica Šabac, Šabac

  Oprema: Instalirani CISA sterilizacioni sistemi. Radovi: Održavanje sterilizacione i druge opreme.

 • Ginekološko akušerska klinika Narodni Front, Beograd

  Radovi: Održavanje sterilizacione i druge opreme

 • Opšta bolnica Zrenjanin, Zrenjanin

  Oprema: Instalirani CISA sterilizacioni sistemi. Radovi: Održavanje instaliranih CISA sterilizacionih sistema i druge opreme.

 • Gradski zavod za javno zdravlje, Beograd

  Radovi: Održavanje sterilizacione i druge opreme.

 • Kliničko bolnički centar Dr. Dragiša Mišović, Beograd

  Radovi: Održavanje sterilizacione i druge opreme.

 • Institut za ortopedsko hirurške bolesti Banjica, Beograd

  Oprema: Instalirani CISA sterilizacioni sistemi. Radovi: Održavanje sterilizacione i druge opreme.

 • Zdravstveni centar Požarevac, Požarevac

  Radovi: Održavanje sterilizacione i druge opreme

 • Opšta bolnica Vrbas, Vrbas

  Radovi: Održavanje sterilizacione i druge opreme.

 • Zdravstveni centar Sveti Luka, Smederevo

  Radovi: Održavanje sterilizacione i druge opreme. Usluge: Isporuka razne opreme.

 • Zdravstveni centar Negotin, Negotin

  Radovi: Održavanje sterilizacione i druge opreme. Usluge: Isporuka potrošnog materijala i rezervnih delova.

 • Specijalna bolnica Sveti Jovan, Zrenjanin

  Radovi: Održavanje sterilizacione i druge opreme.

 • Dom zdravlja Ruma, Ruma

  Radovi: Održavanje sterilizacione i druge opreme.

 • Institut za vodoprivredu Jaroslav Černi, Pinosav

  Radovi: Održavanje sterilizacione i druge opreme.

 • Zavod za plućne bolesti, Beograd

  Radovi: Održavanje sterilizacione i laboratorijske opreme.

 • Prirodno matematički fakultet Novi Sad, Novi Sad

  Radovi: Održavanje sterilizacione i druge opreme.

 • Opšta bolnica Gradiška, Republika Srpska

  Oprema: Instalirani CISA sterilizacioni sistemi. Radovi: Održavanje instaliranih CISA sterilizacionih sistema i druge opreme.

 • Apotekarska ustanova Gradiška, Republika Srpska

  Radovi: Održavanje sterilizacione i druge opreme.

 • Specijalna bolnica Re Medika, Skoplje Makadonija

  Oprema: Instalirani CISA sterilizacioni sistemi. Radovi: Održavanje instaliranih CISA sterilizacionih sistema i druge opreme.

 • JZU Specijalna bolnica za ortopediju, neurohirurgiju i neurologiju Vaso Čuković, Risan Crna Gora

  Radovi: Održavanje sterilizacione i druge opreme.

 • Opšta bolnica Kotor, Kotor Crna Gora

  Radovi: Održavanje sterilizacione i druge opreme.

 • Zdravstveni centar Kosta Sredojević, Kikinda

  Radovi: Održavanje sterilizacione i druge opreme.

 • Zdravstveni centar Dr. Milenko Marin, Loznica

  Oprema: Instalirani CISA sterilizacioni sistemi. Usluge: Isporuka rezervnih delova.

 • Zdravstveni centar Paraćin, Paraćin

  Radovi: Održavanje sterilizacione i laboratorijske opreme.

 • Institut za sudsku medicinu, Beograd

  Radovi: Instalacija laboratorijske opreme.